ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เศรษฐกิจแบบผสม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''เศรษฐกิจศรษฐกิจแบบผสม''' เป็น[[ระบบเศรษฐกิจ]]ซึ่งทั้งภาคเอกชนและรัฐชี้นำเศรษฐกิจ ซึ่งสะท้อนลักษณะของทั้ง[[เศรษฐกิจแบบตลาด]]และ[[เศรษฐกิจที่มีการวางแผน]]<ref>(NB)
 
*Schiller, Bradley. ''The Micro Economy Today'', McGraw-Hill/Irwin, 2010, p. 15. "''Mixed ecoonomy'' - An economy that uses both market signals and government directives to allocate goods and resources." This follows immediately from a discussion on ''command economies'' and ''market mechanism''.
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์