ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลในประเทศฝรั่งเศส"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
=== เทศบาลขนาดเล็กและขนาดกลาง (ประชากรน้อยกว่า 20,000 คน) ===
 
เทศบาลขนาดเล็กและกลางเหล่านี้จะมีลักษณะทางvvvชุมชนเป็นเมืองขนาดเล็กหรือเป็นหมู่บ้านตามชนบท ด้วยข้อจำกัดทางขนาดและทรัพยากร เทศบาลเล็กๆ เหล่านี้จึงต้องพึ่งพาและรับการปกป้องจากองค์กรทางปกครองในระดับสูงกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง[[เขตการปกครองในประเทศฝรั่งเศส|เขตการปกครอง]] นอกจากนี้ยังต้องอาศัยความร่วมมือกันในระหว่างเทศบาล ผ่านองค์กรความร่วมมือหรือวิสาหกิจรวมเพื่อจัดทำบริการสาธารณะต่างๆ ที่เทศบาลแห่งหนึ่งแห่งใดจัดทำด้วยตนเองไม่ได้
 
=== เทศบาลขนาดใหญ่ ===
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์