ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
==คณะ/หลักสูตร ==
===หลักสูตรปริญญาตรี===
=หลักสูครปริญญาตรี=
 
*'''คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)'''
'''หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ) Bachelor of Accountancy (B.Acc.) หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน (ปวส.ทุกสาขา)'''
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์