ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาค"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== สิ้นพระชนม์ ==
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาคพินทุ์เพ็ญภาคย์ ประชวรพระโรคพระหทัยพิการ สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 8 ที่ตำหนักที่ประทับริมคลองสามเสน เมื่อวันศุกร์ ที่ [[26 มกราคม]] [[พ.ศ. 2478]] รวมพระชันษา 63 ปี
 
==เครื่องราชอิสริยาภรณ์==
ผู้ใช้นิรนาม