ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไทระ โนะ คิโยโมริ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| บุตร-ธิดา = [[ไทระ โนะ ชิเงะโมะริ]]<br>ไทระ โนะ โมะโตะโมะริ<br>[[ไทระ โนะ มุเนะโมะริ]]<br>[[ไทระ โนะ โทะโมะโมะริ]]<br>จักรพรรดินี[[ไทระ โนะ โทะกุโกะ]]<br>ไทระ โนะ โมะริโกะ<br>[[ไทระ โนะ ชิเงะฮิระ]]
| เกิด = ค.ศ. 1118
| death_type = อสัญกรรม
| อสัญกรรม death = ค.ศ. 1181 (63 ปี)
| บิดา = ''ไทระ ทะดะโมะริ'' <br> หรืออาจจะเป็น ''จักรพรรดิชิระกะวะ''
| คู่สมรส = ภรรยาเอก: บุตรสาวของ ''ทะกะชิโนะ โมะโตะอะกิ'' <br>''[[ไทระ โนะ โทะกิโกะ]]'' <br>ภรรยาน้อย: นาง''โทะกิวะ''
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์