ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พืชใบเลี้ยงคู่แท้"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''พืชใบเลี้ยงคู่แท้''' หรือ '''Eudicots''', '''Eudicotidae''' หรือ '''Eudicotyledons''' เป็นกลุ่มทางไฟโลเจนเติกของพืชมีดอก บางครั้งเรียกว่าพืชใบเลี้ยงคู่ที่ไม่ใช่แมกโนลิดมอสหล่อ คำนี้กำหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2534 โดย [[James A. Doyle]] และ Carol L. Hotton เพื่อใช้อ้างถึงกลุ่มของพืชใบเลี้ยงคู่ที่เฉพาะขึ้น<ref name=Endress_2002>{{cite journal|last=Endress|first=Peter K.|title=Morphology and Angiosperm Systematics in the Molecular Era|journal=Botanical Review|date=Oct. - Dec., 2002|volume=68|series=Structural Botany in Systematics: A Symposium inMemory of William C. Dickison|issue=4|accessdate=11 March 2012}}</ref> คำว่าพืชใบเลี้ยงคู่แท้ใช้หมายถึงพืชใบเลี้ยงคู่ที่มีลักษณะของพืชใบเลี้ยงคู่อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มใหญ่ของพืชมีดอกสองกลุ่ม คิดเป็น 70% ของพืชมีดอก โดยอีกสองกลุ่มคือพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชมีดอกพื้นฐานหรือพืชที่คล้ายใบเลี้ยงคู่ คำว่าพืชใบเลี้ยงคู่แท้ ใช้ในระบบ APG และ APG II
 
==การจัดจำแนก==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์