ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มลภาวะทางเสียง"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ผลกระทบจากภาวะมลพิษทางเสียง
# ผลกระทบต่อการได้ยิน แบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ
* หูหนวกทันที เกิดขึ้นจากการที่อยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังเกิน 120 เดซิเบลเอเบล
* หูอื้อชั่วคราว เกิดขึ้นเมื่ออยู่ในที่มีระดับเสียงดังตั้งแต่ 80 เดซิเบลเอขึ้นไปในเวลาไม่นานนัก
* หูอื้อถาวร เกิดขึ้นเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีระดับความดังมากเป็นเวลานานๆ
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์