ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| เพลง = มาร์ชกุนนที
| สี = นำเงิน-แดง
| ที่ตั้ง = เลขที่ 199 ซอยรัชดาภิเษก 15 [[ถนนรัชดาภิเษก]] แขวงห้วยขวาง [[เขตห้วยขวาง]] แขวงดินแดง [[เขตดินแดง]] [[กรุงเทพมหานคร]] 10400<br/>โทรศัพท์ 0-2275-6661-2<br/>โทรสาร 0-2276-1339
| เว็บ = [http://www.kunnatee.ac.th/]
}}
 
== ประวัติ ==
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2501 เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล เปิดทำการสอนชั้น ม.ศ.1 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่[[วัดกุนนทีรุทธาราม]] [[เขตห้วยขวาง]] [[เขตดินแดง]] ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2501 โรงเรียนได้รับโอนที่ดิน จำนวน 1 ไร่ 38 ตารางวา และอาคารไม้ 1 หลัง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน โดยมีนายมนูญ เสียงพิบูลย์ เป็นผู้รักษาการแทนครูใหญ่
 
พ.ศ. 2519 พระครูโอภาสธรรมโสภณ เจ้าอาวาสวัดกุนนทีฯและคณะกรรมการวัด ได้บริจาคที่ดินทางด้านทิศตะวันออกของวัดแก่กรมสามัญศึกษา จำนวน 7 ไร่ 3 งาน 85.25 ตารางวา เพื่อสร้างเป็นโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
151,933

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์