ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขของ 49.230.203.67 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Mda)
'''พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช''' (พระราชสมภพ [[5 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2470]] — สวรรคต [[13 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2559]]) เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่เก้าแห่ง[[ราชวงศ์จักรี]] เสด็จสู่พระราชสมบัติตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2489 เป็นพระมหากษัตริย์ผู้เสวยราชย์ยาวนานที่สุดใน[[ประเทศไทย]]<sup>[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช#cite note-longestthai-2|[2]]]</sup>
'''พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว''' อาจหมายถึง
 
พระองค์เป็น[[ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ|พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ]] และได้ทรงหยุดยั้งการกบฏ เช่น ในคราวปี 2524 และปี 2528 กระนั้น ก็ได้ทรงแต่งตั้งหัวหน้าคณะยึดอำนาจหลายคณะ เช่น จอมพล [[สฤษดิ์ ธนะรัชต์]] ในช่วงพุทธทศวรรษที่ 2500 กับพลเอก [[สนธิ บุญยรัตกลิน]] ในช่วงปลายพุทธทศวรรษที่ 2540 ตลอดรัชกาลของพระองค์ เกิดรัฐประหารโดยกองทัพสิบกว่าครั้ง รัฐธรรมนูญเกือบ 20 ฉบับ และนายกรัฐมนตรีเกือบ 30 คน
* [[พระมหากษัตริย์]]พระองค์ใด ๆ, ดู [[รายพระนามพระมหากษัตริย์]]
* [[พระมหากษัตริย์ไทย]]พระองค์ใด ๆ, ดู [[รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย]]
* พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ปัจจุบัน คือ [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]]
 
ประชาชนชาวไทยจำนวนมากเคารพพระองค์<sup>[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช#cite note-3|[3]]][[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช#cite note-4|[4]]][[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช#cite note-revered-5|[5]]]</sup> อนึ่ง ตามรัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะและผู้ใดจะละเมิดมิได้ ส่วนประมวลกฎหมายอาญาว่า การดูหมิ่น หมิ่นประมาท หรืออาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์เป็น[[ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทย|ความผิดอาญา]]<sup>[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช#cite note-revered-5|[5]]]</sup> คณะรัฐมนตรีหลายชุดที่ได้รับการเลือกตั้งมาก็ถูกคณะทหารล้มล้างไปด้วยข้อกล่าวหาว่านักการเมืองผู้ใหญ่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ<sup>[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช#cite note-6|[6]]][[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช#cite note-Thak1979-7|[7]]]</sup> กระนั้น พระองค์เองได้ตรัสเมื่อปี 2548 ว่า สาธารณชนพึงวิพากษ์วิจารณ์พระองค์ได้<sup>[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช#cite note-wrong-8|[8]]]</sup>
{{แก้กำกวม}}
[[ไฟล์:กระบวนเรือ ในหลวง 2539.jpg|alt=พระบรมนามาภิไธย พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดช พระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร[1] พระราชอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี ครองราชย์ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 บรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 รัชกาล 70 ปี 127 วัน รัชกาลก่อน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร พระพุทธรูปปางอภัยมุทรา พุทธลักษณะสุโขทัย ข้อมูลส่วนพระองค์ พระราชสมภพ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 เคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา สวรรคต 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (88 ปี) โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย พระบรมราชชนก สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบรมราชชนนี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชบุตร - ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ลายพระอภิไธย |thumb]]
พระองค์ทรงเป็นที่สรรเสริญในประเทศไทยเกี่ยวกับพระราชดำริในเรื่องปรัชญา[[เศรษฐกิจพอเพียง]] [[โคฟี แอนนัน]] [[เลขาธิการสหประชาชาติ]] ได้ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์<sup>[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช#cite note-9|[9]]]</sup> กับทั้งพระองค์ยังทรงเป็นเจ้าของ[[สิทธิบัตร]]สิ่งประดิษฐ์ งานพระราชนิพนธ์ และงานดนตรีจำนวนหนึ่งด้วย<sup>[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช#cite note-10|[10]]]</sup> ด้านสินทรัพย์ของพระองค์[[ฟอบส์|นิตยสารฟอบส์]]จัดอันดับให้พระองค์เป็น[[รายพระนามพระมหากษัตริย์ที่มีพระราชทรัพย์มากที่สุดในโลก|พระมหากษัตริย์ผู้มีพระราชทรัพย์มากที่สุดในโลก]] ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2556<sup>[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช#cite note-11|[11]]]</sup> เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 พระองค์มีพระราชทรัพย์ 30,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (ดู[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช#.E0.B8.9E.E0.B8.A3.E0.B8.B0.E0.B8.A3.E0.B8.B2.E0.B8.8A.E0.B8.97.E0.B8.A3.E0.B8.B1.E0.B8.9E.E0.B8.A2.E0.B9.8C|หมายเหตุด้านล่าง]])<sup>[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช#cite note-Chris-12|[12]]]</sup> สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้นใช้สินทรัพย์เพื่อสวัสดิการสาธารณะ เช่น เพื่อพัฒนาเยาวชน แต่ได้รับการยกเว้นมิต้องจ่ายภาษีและให้เปิดเผยการเงินต่อพระมหากษัตริย์แต่พระองค์เดียว<sup>[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช#cite note-13|[13]]]</sup> ขณะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็ได้ทรงอุทิศพระราชทรัพย์ไปในโครงการพัฒนาประเทศไทยหลายต่อหลายโครงการ โดยเฉพาะในทางเกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การส่งเสริมอาชีพ ทรัพยากรน้ำ สวัสดิการทางคมนาคม และสวัสดิการสาธารณะ<sup>[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช#cite note-14|[14]]]</sup>
 
'''== พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว''' อาจหมายถึง==
{| class="wikitable"
|'''พระบรมนามาภิไธย'''
|พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดช
|-
|'''พระปรมาภิไธย (ชื่อเต็ม)'''
|พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร<sup>[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช#cite note-1|[1]]]</sup>
|-
|'''พระราชอิสริยยศ'''
|[[พระมหากษัตริย์ไทย|พระมหากษัตริย์]]แห่ง[[ประเทศไทย|ราชอาณาจักรไทย]]
|-
|'''[[ราชวงศ์]]'''
|[[ราชวงศ์จักรี]]
|-
|'''ครองราชย์'''
|[[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2489]]
|-
|'''บรมราชาภิเษก'''
|[[5 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2493]]
|-
|'''รัชกาล'''
|70 ปี 127 วัน
|-
|'''รัชกาลก่อน'''
|[[พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร]]
|-
|'''พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร'''
|พระพุทธรูปปางอภัยมุทรา พุทธลักษณะสุโขทัย
|-
| colspan="2" | '''<u>ข้อมูลส่วนพระองค์</u>'''
|-
|'''พระราชสมภพ'''
|5 ธันวาคม พ.ศ. 2470
[[เคมบริดจ์]] [[รัฐแมสซาชูเซตส์]] [[สหรัฐอเมริกา]]
|-
|'''สวรรคต'''
|13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (88 ปี)
[[โรงพยาบาลศิริราช]][[กรุงเทพมหานคร]] [[ประเทศไทย]]
|-
|'''พระบรมราชชนก'''
|[[สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก]]
|-
|'''พระบรมราชชนนี'''
|[[สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี]]
|-
|'''พระบรมราชินี'''
|[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ]]
|-
|'''พระราชบุตร'''
| - [[ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี]]
- [[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร]]
- [[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี]]
- [[สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี]]
|-
|'''ลายพระอภิไธย'''
|
|}
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์