ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
30 ปีหลังจากการก่อตั้ง ขณะนี้วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตใน 19 สาขาวิชาเอก และ 22 วิชาโท ทั้งด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการจัดการ รวมทั้งหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตอีก 2 สาขา โดยมีนักศึกษาประมาณ 3,200 คน นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยฯ คาดหวังว่าจะมีนักศึกษาเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต และเมื่อเร็วๆ นี้เพิ่งมีการอนุมัติการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2559 โดย[[พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ]] ประทานนามอาคารแห่งนี้ว่า ''' "อาคารกิติมาศ" ''' เพื่อการเรียนการสอน มีความสูง 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 58,000 ตารางเมตร สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจซึ่งกำลังดำเนินการขอการรับรองจาก AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) ในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการของหลักสูตรจิตรกรรมและศิลปกรรม (Fine and Applied Arts) หอแสดงศิลปะ (Art Exhibition & Gallery) รวมทั้งเป็นอาคารสำนักงานและที่จอดรถใต้ดินจำนวน 3 ชั้น จากการขยายอาคารสถานที่ใหม่นี้ ทางวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะสามารถรองรับนักศึกษาได้ถึง 4,000 คน <ref>[http://www.li.mahidol.ac.th/mahidolnews/sept56/ic1_sep56.pdf ลงนามความร่วมมือสร้าง "อาคารกิติมาศ"]</ref><ref>[http://unigang.com/Article/15519 "อาคารกิติมาศ" ตึกใหม่ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล]</ref>
 
== หน่วยงาน / ภาควิชา ==
* สำนักงานคณบดี
* [http://www.muic.mahidol.ac.th/eng/?page_id=18773 ภาควิชาบริหารธุรกิจ]
* [http://www.muic.mahidol.ac.th/eng/?page_id=13981 ภาควิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม]
* [http://www.muic.mahidol.ac.th/eng/?page_id=13995 ภาควิชามนุษยศาสตร์และภาษาต่างประเทศ]
* [http://www.muic.mahidol.ac.th/eng/?page_id=13432 ภาควิชาวิทยาศาสตร์]
* [http://www.muic.mahidol.ac.th/eng/?page_id=14001 ภาควิชาสังคมศาสตร์]
* [http://www.muic.mahidol.ac.th/eng/?page_id=14128 ภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว]
* [http://www.muic.mahidol.ac.th/eng/?page_id=14792 PC Programs]
 
== หลักสูตร ==
382

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์