ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กีฬารักบี้ 7 คนในโอลิมปิกฤดูร้อน 2016"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
{| {{RankedMedalTable|class=wikitable sortable}}
|-
| rowspan=2|1 || align=left|{{flagIOC|AUS || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 1 || align=left|{{flagIOC|Fiji || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 13 || align=left|{{flagIOC|NEW || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 1 || align=left|{{FlagIOC|GBR|| 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 1rowspan =2|4 || align=left|{{flagIOC|CAN|| 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 1 || align=left|{{flagIOC|S.A.|| 0 || 0 || 1 || 1
25,424

การแก้ไข