ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภววิทยา"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพิ่มขึ้น 24 ไบต์ ,  5 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ภววิทยา''' Ontology({{lang-en|ontology}}) เป็น[[ปรัชญา]]สาขาหนึ่ง ที่ศึกษาเรื่องสภาวะแห่งความมีอยู่หรือการดำรงอยู่จริง (being) ของสรรพสิ่งทั้งหลาย เพื่อการค้นหาคำตอบว่า อะไรคือสัจจธรรมอันจริงแท้ที่สุด(Ultimate Reality) ภววิทยา ถือว่าเป็นปรัชญาแขนงหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับ [[อภิปรัชญา]] Metaphysics อันเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความแท้จริงหรือ[[สารัตถะ]]ว่ามีจริงหรือไม่ แต่ในส่วนภววิทยา Ontology จะศึกษาเรื่องความมีอยู่ของความแท้จริง หรือสารัตถะนั้นเป็นจริงอย่างไร เช่นจิต หรือวัตถุเป็นความจริงมูลฐาน โดยทั่วไปถือว่าศาสตร์ทั้งสองนี้ศึกษาเรื่องเดียวกัน คือ ความมีอยู่ของความแท้จริง หรือความแท้จริงที่มีอยู่ เพราะฉะนั้นจึงถือว่าศาสตร์ทั้งสองเป็นเรื่องเดียวกัน นอกจากนี้ปรัชญา ภววิทยา ยังถูกนำไปประยุกต์เข้ากับศาสตร์อื่นๆอีกด้วยเช่น [[ภววิทยาสารสนเทศ]] (ontology information science), [[ภววิทยาวิศวกรรม]](ontology engineering), [[ภววิทยาภาษา]](ontology language)
6

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์