ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลศาสตร์ดั้งเดิม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''กลศาสตร์ดั้งเดิม''' เป็นหนึ่งในสองวิชาที่สำคัญที่สุดของ[[กลศาสตร์]] (โดยอีกวิชาหนึ่ง คือ [[กลศาสตร์ควอนตัม]]) ซึ่งอธิบายถึงการเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ ภายใต้อิทธิพลจากระบบของ[[แรง]] โดยวิชานี้ถือเป็นวิชาที่ครอบคลุมในด้าน[[วิทยาศาสตร์]] [[วิศวกรรม]] และ[[เทคโนโลยี]]มากที่สุดวิชาหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นวิชาที่เก่าแก่ ซึ่งมีการศึกษาในการเคลื่อนที่ของวัตถุตั้งแต่สมัยโบราณ โดยกลศาสตร์ดั้งเดิมรู้จักในวงกว้างว่า [[กลศาสตร์นิวตัน]]
 
ในทาง[[ฟิสิกส์]] กลศาสตร์ดั้งเดิมอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุขนาดใหญ่โดยแปลงการเคลื่อนที่ต่าง ๆ ให้กลายเป็นส่วนของเครื่องจักรกล เหมือนกันกับวัตถุทางดาราศาสตร์ อาทิ [[ยานอวกาศ]] [[ดาวเคราะห์]] [[ดาวฤกษ์]] และ [[ดาราจักร]] รวมถึงครอบคลุมไปยังทุกสถานะของสสาร ทั้ง[[ของแข็ง]] [[ของเหลว]] และ[[แก๊ส]] โดยจะให้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำสูง แต่เมื่อวัตถุมีขนาดเล็กหรือมีความเร็วที่สูงใกล้เคียงกับ[[ความเร็วแสง]] กลศาสตร์ดั้งเดิมจะมีความแม่นยำที่ต่ำลง ต้องใช้กลศาสตร์ควอนตัมในการศึกษาแทนกลศาสตร์ดั้งเดิมเพื่อให้มีความแม่นยำในการคำนวณสูงขึ้น โดยกลศาสตร์ควอนตัมจะเหมาะสมที่จะศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีขนาดเล็กมาก ซึ่งได้ถูกปรับแต่งให้เข้ากับลักษณะของอะตอมในส่วนของ[[ทวิภาคของคลื่น-อนุภาค|ความเป็นคลื่น-อนุภาค]]ใน[[อะตอม]]และ[[โมเลกุล]] แต่เมื่อกลศาสตร์ทั้งสองไม่สามารถใช้ได้ จากกรณีที่วัตถุขนาดเล็กเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง [[ทฤษฎีสนามควอนตัม]]จึงเป็นตัวเลือกที่นำมาใช้ในการคำนวณแทนกลศาสตร์ทั้งสอง
 
คำว่า ''กลศาสตร์ดั้งเดิม'' ได้ถูกใช้เป็นครั้งแรกในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เพื่อกล่าวถึงระบบทางฟิสิกส์ของ[[ไอแซก นิวตัน]]และ[[นักปรัชญาธรรมชาติ]]คนอื่นที่อยู่ร่วมสมัยในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ประกอบกับทฤษฎีทางดาราศาสตร์ในช่วงแรกเริ่มของ[[โยฮันเนส เคปเลอร์]]จากข้อมูลการสังเกตที่มีความแม่นยำสูงของ[[ไทโค บราเฮ]] และการศึกษาในการเคลื่อนที่ต่าง ๆ ที่อยู่บนโลกของ[[กาลิเลโอ กาลิเลอี|กาลิเลโอ]] โดยมุมมองของฟิสิกส์ได้ถูกเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาอย่างยาวนานก่อนที่จะมี[[ทฤษฎีสัมพัทธภาพ]]และกลศาสตร์ควอนตัม ซึ่งแต่เดิม ในบางแห่งทฤษฎีสัมพัทธภาพของ[[อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์|ไอน์สไตน์]]ไม่ถูกจัดอยู่ในกลศาสตร์ดั้งเดิม แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไป หลายแห่งเริ่มจัดให้สัมพัทธภาพเป็นกลศาสตร์ดั้งเดิมในรูปแบบที่แม่นยำ และถูกพัฒนามากที่สุด
 
== หลักการของกลศาสตร์ดั้งเดิม ==
เพื่อความง่ายในกลศาสตร์ดั้งเดิมการวิเคราะห์ วัตถุที่อยู่ในโลกของความเป็นจริงจะถูกจำลองให้อยู่ในรูปของ[[อนุภาคจุด]] (วัตถุที่ไม่มีการอ้างอิงถึงขนาดสนใจในกขนาของวัตถุด) โดยการเคลื่อนที่ของอนุภาคจุดจะมีการกำหนดลักษณะเฉพาะของวัตถุกำหนเป็นพารามิเตอร์ที่มีค่าน้อยุ ได้แก่ ตำแหน่งของวัตถุ [[มวล]] และแรงที่กระทำต่อวัตถุ ซึ่งจะกำหนดไว้เป็นตัวเลขที่อาจมีหน่วยกำหนดไว้ และกล่าวถึงมาเป็นลำดับ
 
เมื่อมองจากความเป็นจริง วัตถุต่าง ๆ ที่กลศาสตร์ดั้งเดิมกำหนดไว้ว่าวัตถุมีขนาดไม่เป็น[[0|ศูนย์]]เสมอ (ซึ่งถ้าวัตถุที่มีขนาดเล็ก''มาก ๆ'' อย่างเช่น [[อิเล็กตรอน]] [[กลศาสตร์ควอนตัม]]จะอธิบายได้อย่างแม่นยำกว่ากลศาสตร์ดั้งเดิม) วัตถุที่มีขนาดไม่เป็นศูนย์จะมีความซับซ้อนในการศึกษามากกว่าอนุภาคจุดตามทฤษฎี เพราะวัตถุมีความอิสระของมันเอง ([[:en:Degrees_of_freedom_(physics_and_chemistry)|Degrees of freedom]]) อาทิ ลูก[[เซปักตะกร้อ|ตะกร้อ]]สามารถหมุนได้ขณะเคลื่อนที่หลังจากที่ถูกเดาะขึ้นไปบนอากาศ อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ของสำหรับอนุภาคจุดสามารถใช้ในการศึกษาจำพวกวัตถุทั่วไปได้โดยสมมุติว่าเป็นวัตถุนั้น หรือสร้างอนุภาคจุดสมมุติหลาย ๆ จุดขึ้นมา ดังเช่น[[ศูนย์กลางมวล|จุดศูนย์กลางมวล]]ของวัตถุที่แสดงเป็นอนุภาคจุด
 
กลศาสตร์ดั้งเดิมใช้[[สามัญสำนึก]]เป็นแนวว่าสสารและแรงเกิดขึ้นและมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร โดยตั้งสมมุติฐานว่าสสารและพลังงานมีความแน่นอน และมีคุณสมบัติที่รู้อยู่แล้ว ได้แก่ ตำแหน่งของวัตถุใน[[ปริภูมิ]] (Space) และความเร็วของวัตถุ อีกทั้งยังสามารถสมมุติว่ามีอิทธิพลโดยตรงกับสิ่งที่อยู่รอบวัตถุในขณะนั้นได้อีกด้วย (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า [[:en:Principle_of_locality|Principle of locality]])
{|class="wikitable" style="float:right; margin:0 0 1em 1em;"
|-
|colspan="2" style="text-align:center;"|หน่วยอนุพันธ์ [[ระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ|SI]] ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกล <br>(โดยไม่เกี่ยวข้องกับ[[ฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้า]]หรือ[[ฟิสิกส์อุณหภาพ]])<br>ในหน่วยของ[[กิโลกรัม]] [[เมตร]] และ[[วินาที]]
|-
|ตำแหน่ง||เมตร
59

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์