ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาภาพร กรทิพย์"

* 2529 [[กุหลาบไร้หนาม]] ช่อง 3 คู่กับ [[ทูน หิรัญทรัพย์]]
* 2530 อ้อมอกภูเขา ช่อง 7
* 2530 [[สลักจิต]] ช่อง 5
* 2531 [[มายา]] ช่อง 7
* 2531 โอรสหมาป่า ช่อง 3
25,424

การแก้ไข