ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| คำขวัญ =
| ประเภท = [[โรงเรียนรัฐบาล|รัฐบาล]] สังกัด [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน|สพฐ.]]
| ผู้อำนวยการ = นายปัญญานางพรภินันท์ สุขะวนิชย์เลาะหนับ
| เพลง = มาร์ชกุนนที
| สี = นำเงิน-แดง
}}
 
'''โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม''' เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] โดยมี นายปัญญานางพรภินันท์ สุขะวณิชย์เลาะหนับ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ มีข้าราชการครูทั้งสิ้น 73 คน และมีลูกจ้างประจำ 9 คน ครูอัตราจ้างรายปี 29 คน ครูสอนภาษาอังกฤษ 3 คน (ชาวอังกฤษ) ครูสอนภาษาจีน(ชาวจีน) 2 คน มีนักเรียนประมาณ 2,000 คนต่อปีการศึกษา จำนวน 53 ห้องเรียน
 
ผู้ใช้นิรนาม