ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|หัวหน้า10_ตำแหน่ง =
|ประเภทหน่วยงาน =
|ต้นสังกัด = [[สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศกรมป้องกันและการสื่อสารบรรเทาสาธารณภัย]]
|กำกับดูแล =
|ลูกสังกัด_1 =
|แผนที่_บรรยาย =
}}
'''ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ''' เป็นหน่วยงานในสังกัด [[กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ประเทศไทย)|กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศกรมป้องกันและการสื่อสารบรรเทาสาธารณภัย]] มีหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลกลางทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ และควบคุมสั่งการในภาวะวิกฤติ ตลอดจนแจ้งเตือนภัยพิบัติทุกประเภท ซึ่งเกิดขึ้นภายใน[[ประเทศไทย]]
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม