ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การบริโภค"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพิ่มขึ้น 90 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Alphama Tool)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
1.การ บริโภคสินค้าคงทน ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ได้ทำให้สิ่งที่ถูกบริโภคหมดสิ้นหรือหมาดสภาพไป ยังใช้ได้อีกเป็นเวลานาน แต่เมื่อการใช้ย่อมเกิดการสึกหรอ
 
2.การบริโภคสินค้าสินค้่ีรนััีรนยลฃวา่าไม่คงทน ซึ่งเป็นการบริโภคที่ทำให้สิ่งที่ถูกบริโภคหมดสินไป เช่น อาหาราาีีรรรรยา่้่าาอาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น
 
ผู้บริโภค คือ ผู้ที่มีความสามารถในการซื้อสินค้าและบริการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือในครัวเรือน
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์