ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐเวอร์มอนต์"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
<gallery perrow="5">
Imageไฟล์:Lake Champlain, Burlington VT.jpg
Imageไฟล์:Interstate 89 northbound, Hartford VT.jpg
Imageไฟล์:Congregational Church, East Brookfield VT.jpg
</gallery>
 
417,867

การแก้ไข