ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูดคุย:พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์"

ผ่าน FA
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ผ่าน FA)
 
{{FAnomineeFA|14/08/2559}}
{{บทความประเทศไทย|ระดับ=ดีคัดสรร}}
{{บทความพระมหากษัตริย์|ระดับ =ดีคัดสรร}}
ที่บอกว่า '"สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ที่แต่เดิมเคยกริ้วในพระโอรสมาก่อน ก็ทรงตื่นเต้นและหายกริ้ว รีบเสด็จมาทอดพระเนตร เอาพระทัยใส่ทั้งการจัดห้องหับ การดูแลเรื่องต่าง ๆ มีพิธีการทำขวัญเดือนตามธรรมเนียมโบราณ โดย<big>''คุณยายของเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ คือ ท้าววนิดาพิจาริณี (เหม สุจริตกุล)''</big>