ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิโกะ-โคงง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
* '''9 เมษายน ค.ศ. 1371''' (วันที่ 23 เดือน 3 ปี [[โออัง]] ที่ 4) : ปีที่ 18 ในรัชสมัย [[จักรพรรดิโกะ-โคงง]] ทรงสละราชบัลลังก์ให้กับพระราชโอรสองค์โปรดคือ '''เจ้าชายโอะฮิโตะ''' ขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็น [[จักรพรรดิโกะ-เอ็งยู]] โดยอดีตจักรพรรดิโกะ-โคงงทรงเป็น [[ไดโจโฮโอ]] (มหาธรรมราชา) และทรง [[การว่าราชการในวัด|ว่าราชการในวัด]] กุมพระราชอำนาจเหนือพระราชโอรส
 
* '''12 มีนาคม ค.ศ. 1374''' (วันที่ 1 เดือน 4 ปี [[โฮอัง]] ที่ 7) : อดีตจักรพรรดิโกะ-โคงงทรงพระประชวรสวรรคตเมื่อพระชนมายุเพียง 35 พรรษา
 
 
ผู้ใช้นิรนาม