ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คำยืม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Fixed)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''คำยืม''' หมายถึงคำที่ยืมมาจากต่างประเทศ[[ภาษา]]ของผู้ให้ และผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของภาษาของผู้รับ การยืมนี้ไม่เหมือนความหมายทั่วไปเนื่องจากไม่มีการคืนกลับสู่ภาษาของผู้ให้ <ref>{{cite book|last=Jespersen|first=Otto|title=Language|place=New York|publisher=Norton Library|year=1964|isbn=039300292|page=208}} [[Otto Jespersen|"Linguistic 'borrowing' is really nothing but imitation."]] Shakespeare however anticipates this situation in ''Hamlet, '' Act I, scene 3: ''Neither a borrower nor a lender be ..."</ref> แต่เปรียบได้กับ "การยืมความคิด" มาใช้ คำยืมอาจไม่ได้เป็นคำเดียวเสมอไป อาจเป็นกลุ่มคำก็ได้อย่างเช่น [[déjà vu]] ซึ่งภาษาอังกฤษยืมมาจาก[[ภาษาฝรั่งเศส]] จะใช้ควบคู่กันไปเสมือนคำเดียว คำยืมอาจมีการเขียน การอ่าน และความหมาย ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็ได้ [[ล้อเล่น]]
 
คำในภาษาของผู้ให้โดยทั่วไปเข้าสู่ภาษาของผู้รับในลักษณะ[[ศัพท์เฉพาะทาง]]เนื่องจากการเปิดรับ[[วัฒนธรรม]]ต่างชาติ จุดอ้างอิงโดยเฉพาะอาจเป็นวัฒนธรรมต่างชาตินั้นเองหรือขอบข่ายของกิจกรรมของวัฒนธรรมต่างชาติที่ต้องการครอบงำ วัฒนธรรมต่างชาติซึมซับเข้าสู่วัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านทางการเผยแผ่[[ศาสนา]] [[ปรัชญา]] [[การค้าขาย]] [[ศิลปะ]] [[วิทยาการ]] และการอพยพจากคนต่างถิ่น รวมไปถึงความสัมพันธ์ทาง[[การทูต]]
ผู้ใช้นิรนาม