ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วงศ์ซาลาแมนเดอร์แท้"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
*''[[Euproctus]]'' <small>Gené, 1838 </small> &ndash; 2 ชนิด
*''[[Lissotriton]]'' <small>Bell, 1839 </small> &ndash; 5 ชนิด
*''[[MesotritonIchthyosaura]]'' (หรือ '' Ichthyosaura'') <small> Latreille in Sonnini de Manoncourt & Latreille, 1801</small> &ndash; ชนิดเดียว (ชื่อพ้อง; ''Mesotriton'')
*''[[Neurergus]]'' <small>Cope, 1862 </small> &ndash; 4 ชนิด
*''[[Notophthalmus]]'' <small>Rafinesque, 1820 </small> &ndash; 3 ชนิด
ผู้ใช้นิรนาม