ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วงศ์ซาลาแมนเดอร์แท้"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ผู้ใช้แก้หน้าเปลี่ยนทาง
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| subdivision_ranks = [[Genus|สกุล]]
| subdivision = <center>ดูในเนื้อหา</center>
 
}}
'''วงศ์ซาลาแมนเดอร์แท้''' หรืออาจเรียกได้ว่า '''นิวต์''' ({{lang-en|Newts, True salamanders}}) เป็น[[วงศ์ (ชีววิทยา)|วงศ์]]ของ[[สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ]]ในอันดับ[[ซาลาแมนเดอร์]] (Caudata) วงศ์หนึ่ง ใช้[[ชื่อวิทยาศาสตร์]]ว่า Salamandridae
 
==การจำแนก==
แบ่งออกเป็น 212 วงศ์ย่อย คือ Pleurodelinae หรือ[[genus|สกุลนิวต์]] และ Salamandrinae พบประมาณ 7974 [[species|ชนิด]] (และอาจมากกว่านี้) ได้แก่<ref>http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/references.php?id=27224</ref>
 
*''[[Calotriton]]'' <small>Gray, 1858 </small>
วงศ์ย่อย '''Pleurodelinae'''
*''[[Chioglossa]]'' <small>Bocage, 1864 </small>
*''[[CynopsCalotriton]]'' <small>TschudiGray, 18381858 </small> &ndash; 2 ชนิด
*''[[EchinotritonCynops]]'' <small>Nussbaum & BrodieTschudi, 19821838 </small> &ndash; 7 ชนิด
*''[[EuproctusEchinotriton]]'' <small>Gené,Nussbaum 1838& Brodie, 1982</small> &ndash; 2 ชนิด
*''[[IchthyosauraEuproctus]]'' <small>Latreille in Sonnini de Manoncourt & LatreilleGené, 18011838 </small> &ndash; 2 ชนิด
*''[[Lissotriton]]'' <small>Bell, 1839 </small> &ndash; 5 ชนิด
*''[[Mesotriton]]'' (หรือ '' Ichthyosaura'') <small> Latreille in Sonnini de Manoncourt & Latreille, 1801</small> &ndash; ชนิดเดียว
*''[[Lyciasalamandra]]'' <small>Veith & Steinfartz, 2004 </small>
*''[[MertensiellaNeurergus]]'' <small>WolterstorffCope, 19251862 </small> &ndash; 4 ชนิด
*''[[NeurergusNotophthalmus]]'' <small>CopeRafinesque, 1862 1820 </small> &ndash; 3 ชนิด
*''[[NotophthalmusOmmatotriton]]'' <small>RafinesqueGray, 18201850 </small> &ndash; 2 ชนิด
*''[[OmmatotritonPachytriton]]'' <small>GrayBoulenger, 18501878 </small> &ndash; 2 ชนิด
*''[[PachytritonParamesotriton]]'' <small>BoulengerChang, 1878 1935 </small> &ndash; 7 ชนิด
*''[[ParamesotritonPleurodeles]]'' <small>ChangMichahelles, 19351830 </small> &ndash; 3 ชนิด
*''[[PingiaSalamandrina]]'' <small>ChangFitzinger, 1935 1826 </small> &ndash; 2 ชนิด
*''[[PleurodelesTaricha]]'' <small>MichahellesGray, 18301850 </small> &ndash; 3 ชนิด
*''[[SalamandraTriturus]]'' <small>LaurentiRafinesque, 17681820</small> &ndash; 7 ชนิด
*''[[SalamandrinaTylototriton]]'' <small>FitzingerAnderson, 18261871 </small> &ndash; 8 ชนิด
 
*''[[Taricha]]'' <small>Gray, 1850 </small>
วงศ์ย่อย '''Salamandrinae'''
*''[[Triturus]]'' <small>Rafinesque, 1820</small>
*''[[Chioglossa]]'' <small>Bocage, 1864 </small> &ndash; ชนิดเดียว
*''[[Tylototriton]]'' <small>Anderson, 1871 </small><ref>[http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=173613 จาก itis.gov {{en}}]</ref>
*''[[Lyciasalamandra]]'' <small>Veith & Steinfartz, 2004 </small> &ndash; 7 ชนิด
*''[[Mertensiella]]'' <small>Wolterstorff, 1925 </small> &ndash; ชนิดเดียว
*''[[TriturusSalamandra]]'' <small>RafinesqueFitzinger, 18201826 </small> &ndash; 6 ชนิด
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม