ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าฮ็อนจงแห่งโชซ็อน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
== พระนามเต็ม ==
 
'''สมเด็จพระราชา ฮอนจง แทโจ จางซุก เชคอน คเยกุก จุงจอง ควางแด จิซอง ควางด็อก ฮงอุน จางฮวา คยุงมุน วิมุน มยองอิน ชอลฮโย แห่งเกาหลี'''
 
== พระบรมวงศานุวงศ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม