ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟธนบุรี"

 
=== เที่ยวไป ===
* รถธรรมดาขบวนที่ 251 ธนบุรี - {{สรฟ|ประจวบคีรีขันธ์}}
* รถธรรมดาขบวนที่ 255 ธนบุรี - {{สรฟ|หลังสวน}}
* รถธรรมดาขบวนที่ 257 ธนบุรี - {{สรฟ|น้ำตก}}
* รถชานเมืองขบวนที่ 352 ราชบุรี - ธนบุรี
* รถธรรมดาขบวนที่ 260 น้ำตก - ธนบุรี
* รถธรรมดาขบวนที่ 252 ประจวบคีรีขันธ์ - ธนบุรี
* รถธรรมดาขบวนที่ 254 หลังสวน - ธนบุรี
* รถธรรมดาขบวนที่ 258 น้ำตก - ธนบุรี
 
=== ขบวนรถที่เคยให้บริการ ===
* รถธรรมดาขบวนที่ 251/252 ธนบุรี - {{สรฟ|ประจวบคีรีขันธ์}} - ธนบุรี ได้ย้ายสถานีต้นทาง-ปลายทางจากธนบุรีไปยังชุมทางบางซื่อเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555
* รถเร็วขบวนที่ 177/178 ธนบุรี - หลังสวน - ธนบุรี ยกเลิกการเดินรถเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
 
ผู้ใช้นิรนาม