ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภิกษุ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 ปีที่แล้ว
=== ประเภทของการบวชเป็นภิกษุ ===
==== [[เอหิภิกขุอุปสัมปทา]] ====
เป็นชื่อเรียกวิธี[[อุปสมบท]]เป็น[[ภิกษุ]]ในสมัย[[พุทธกาล]]ยุคต้นๆ โดย[[พระพุทธเจ้า]]ประทานให้ด้วยพระองค์เอง ด้วยการตรัสว่า "'''เอหาภิกขุหิภิกขุ'''...." ซึ่งแปลว่า "''จงมาเป็นภิกษุเถิด [[ธรรม]]อันเรากล่าวดีแล้ว ท่านจงประพฤติ[[พรหมจรรย์]]เพื่อทำที่ดีที่สุดแห่ง[[ทุกข์]]โดยชอบเถิด''"
 
ตรัสเท่านี้ ก็เป็นภิกษุแล้ว เพราะคำตรัสขึ้นต้นว่า '''เอหิ''' '''ภิกขุ''' จึงเรียกการ[[อุปสมบท]]แบบนี้ว่า '''เอหิภิกขุอุปสัมปทา''' เรียกผู้ได้รับการอุปสมบทว่า '''เอหิภิกขุ'''
2

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์