ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนางมุนจ็อง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ต้องการอ้างอ้างอิง}}
{{Infobox royalty
อิง}}
{{กล่องข้อมูล เชื้อพระวงศ์
| ชื่อ = พระมเหสีมุนจอง
| พระนาม = 문정왕후
| พระนามเต็มfull name = ชองโย อินมยอง มุนจอง ฮวางฮู (성렬인명문정왕후 聖烈仁明文定王后)
| วันประสูติbirth_date = [[พ.ศ. 2045]]
| วันสวรรคตdeath_date = [[พ.ศ. 2108]]
| พระราชบิดาfather = ยุน จี เม รู้จักในนาม "ใต้เท้าพาซาน"
| พระบิดา =
| พระราชมารดา = ไม่ปรากฏ
| ชายา =
| หม่อม =
| spouse-type = พระราชสวามี
| พระราชสวามีspouse = [[พระเจ้าจุงจง|พระเจ้าจุงจง แห่ง ราชอาณาจักรโชซอน]]
| พระสวามี =
| พระโอรส/ธิดาissue = [[พระเจ้าเมียงจง|องค์ชายคังวอน]]<br />องค์หญิงอยีฮี<br />องค์หญิงโฮยฮี<br />องค์หญิงคยองฮย็อน<br />องค์หญิงอึยฮเย
| ราชวงศ์dynasty = [[ราชวงศ์โชซอน|โชซอน]]
|succession = พระมเหสีใน [[พระเจ้าจุงจง]]
|title = พระมเหสีแห่งโชซอน
|burial_place = พระสุสานแทรึง
|}}
 
 
'''พระมเหสีมุนจอง''' (문정왕후, 文定王后) (พ.ศ. 2045-2108) เป็นพระมเหสีคนที่ 3 ของ [[พระเจ้าจุงจง]] แห่ง [[ราชวงศ์โชซอน]] พระมเหสีมุนจองเป็นธิดา ของใต้เท้า ยุน จี เม แห่งตระกูล ยุน(ฝ่ายเล็ก) พระมเหสีมุนจองเป็นผู้สำเร็จราชการแทน หรือ ว่าราชการหลังม่าน ให้กับลูกชายโอรส คือ [[พระเจ้าเมียงจง]] เมื่อ [[พระเจ้าเมียงจง]] ยังทรงพระเยาว์ในการปกครองบ้านเมืองด้วยตนเอง จนถึงปี พ.ศ. 2108, เมื่อพระมเหสีมุนจองสิ้นพระชนม์ ทำให้ [[พระเจ้าเมียงจง]] ได้ครองอำนาจทั้งหมดเองหลังจากที่พระมเหสีมุนจองสิ้นพระชนม์ได้รับการเฉลิมพระนามให้เป็น '''ชองโย อินมยอง มุนจอง ฮวางฮู''' (성렬인명문정왕후 聖烈仁明文定王后) พระสุสานถูกฝังไว้ที่ แทรึง
'''พระมเหสีมุนจอง''' (문정왕후, 文定王后) (พ.ศ. 2045-2108) เป็นพระมเหสีคนที่ 3 ของ[[พระเจ้าจุงจง]] แห่ง [[ราชวงศ์โชซอน]]
พระมเหสีมุนจองเป็นธิดา ของใต้เท้า ยุน จี เม แห่งตระกูล ยุน(ฝ่ายเล็ก)
พระมเหสีมุนจอง เป็นผู้สำเร็จราชการแทน หรือ ว่าราชการหลังม่าน ให้กับลูกชาย คือ [[พระเจ้าเมียงจง]] เมื่อ[[พระเจ้าเมียงจง]]ยังทรงพระเยาว์ในการปกครองบ้านเมืองด้วยตนเอง จนถึงปี พ.ศ. 2108, เมื่อพระมเหสีมุนจองสิ้นพระชนม์ ทำให้[[พระเจ้าเมียงจง]] ได้ครองอำนาจทั้งหมดเอง
หลังจากที่พระมเหสีมุนจองสิ้นพระชนม์ ได้รับการเฉลิมพระนามให้เป็น '''ชองโย อินมยอง มุนจอง ฮวางฮู''' (성렬인명문정왕후 聖烈仁明文定王后) พระสุสานถูกฝังไว้ที่ แทรึง
 
== การปกครอง ==
ผู้ใช้นิรนาม