ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(การแต่งสำเภาไปมะริดทำเป็นเรื่องปกติ ไม่เฉพาะรัชกาลนี้)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{เพิ่มอ้างอิง}}
{{Infobox royalty
{{กล่องข้อมูล เชื้อพระวงศ์
| สีพิเศษ = #ffcc00
| สีอักษร = #8f5f12
| ภาพ =
|title = พระมหากษัตริย์ไทย
| พระบรมนามาภิไธยpersonal name = เจ้าฟ้าเพชร
| พระปรมาภิไธยfull name = สมเด็จพระภูมินทรมหาราชา
| วันพระราชสมภพ =[[พ.ศ. 2221]]
| วันสวรรคตbirth_date = [[พ.ศ. 22752221]]
| death_date = [[พ.ศ. 2275]]
| พระอิสริยยศsuccession = [[พระมหากษัตริย์]]แห่ง[[อาณาจักรอยุธยา]]
| พระราชบิดาfather = [[สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8]]
| พระราชมารดา =
| พระอัครมเหสีqueen = [[กรมหลวงราชานุรักษ์]] (พระนามเดิม เจ้าฟ้าทองสุก)<ref>เล็ก พงษ์สมัครไทย. '''เฉลิมพระยศ เจ้านายฝ่ายในในรัชกาลที่ 1-9'''. กรุงเทพฯ:ฐานบุ๊คส์, 2552. หน้า 16 </ref>
| พระราชสวามี =
| พระราชโอรส/ธิดาissue = [[เจ้าฟ้าพระนเรนทร กรมขุนสุเรนทรพิทักษ์]]<br>เจ้าฟ้าหญิงเทพ<br>เจ้าฟ้าหญิงประทุม<br>เจ้าฟ้าชายอภัย<br>เจ้าฟ้าชายปรเมศร์<br>เจ้าฟ้าชายทับ<br>พระองค์เจ้าชายเสฏฐา<br>พระองค์เจ้าชายปริก<br>พระองค์เจ้าหญิงสมบุญคง
| ราชวงศ์dynasty = [[ราชวงศ์บ้านพลูหลวง]]
| ทรงราชย์reign = [[พ.ศ. 22522251]]-[[พ.ศ. 2275]]
| พิธีบรมราชาภิเษก =
|ระยะเวลาครองราชย์ = 23 ปี
| รัชกาลก่อนหน้าpredecessor = [[สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8]]
| รัชกาลถัดมาsuccessor = [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ]]
|}}
'''สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9''' หรือ '''สมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ'''<ref name="พันจัน347">''พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)'', หน้า 347</ref> หรือ '''พระเจ้าท้ายสระ'''<ref name="หน้า165">นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย, หน้า 165</ref> หรือ '''พระเจ้าภูมินทราชา'''<ref name="คำให้การชาวกรุงเก่า">''คำให้การชาวกรุงเก่า'', พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และเอกสารอื่น, หน้า 547-548</ref> หรือ '''พระเจ้าบรรยงก์รัตนาสน์''' เป็น[[พระมหากษัตริย์ไทย]]รัชกาลที่ 30 แห่ง[[อาณาจักรอยุธยา]] และเป็นพระองค์ที่สามแห่ง[[ราชวงศ์บ้านพลูหลวง]] ราชวงศ์สุดท้ายของอาณาจักรอยุธยา ทรงครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 22522251 - พ.ศ. 2275
 
==พระราชประวัติ==
ผู้ใช้นิรนาม