ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อักษรจีนตัวเต็ม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{แปลเพิ่ม|langcode=zh|otherarticle=繁体中文|lang=วิกิพีเดียภาษาจีน}}
[[ไฟล์:Hanzi (traditional).png|thumb|300px|right|Hànzì ฮั่นจื้อ แปลว่า ตัวอักษรจีน เขียนด้วยอักษรจีนที่ถูกต้องตัวเต็ม]]
 
'''อักษรจีนที่ถูกต้องตัวเต็ม''' เป็นหนึ่งในสองรูปแบบอักษรจีนมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกในปัจจุบัน ปรากฏครั้งแรกในสมัย[[ราชวงศ์ฮั่น]] ([[พ.ศ. 337]] - [[พ.ศ. 763|763]]) และได้ใช้มาตั้งแต่[[คริสต์ศตวรรษที่ 5]] ในสมัย[[ราชวงศ์เหนือใต้]] ที่ต้องเรียกว่าอักษรจีนตัวเต็ม หรืออักษรจีนที่ถูกต้อง ก็เพื่อให้แตกต่างจากอักษรจีนมาตรฐานอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในปัจจุบัน นั่นคือ [[อักษรจีนตัวย่อ]]หรืออักษรคอมมิวนิสต์ ซึ่งถูกกำหนดและบังคับใช้โดยรัฐบาลของ [[สาธารณรัฐประชาชนจีน]] ([[จีนแผ่นดินใหญ่]]) ในปี [[พ.ศ. 2492]] อักษรจีนที่ถูกต้องตัวเต็มได้ใช้ใน [[ฮ่องกง]] [[มาเก๊า]] [[ไต้หวัน]] และชุมชน[[ชาวจีนโพ้นทะเล]]บางชุมชนที่เริ่มตั้งชุมชนก่อนการใช้อักษรจีนตัวย่อหรืออักษรคอมมิวนิสต์อย่างแพร่หลาย ส่วน[[อักษรคอมมิวนิสต์จีนตัวย่อ]] ใช้กันใน [[สาธารณรัฐประชาชนจีน]] [[สิงคโปร์]] และชุมชน[[ชาวจีนโพ้นทะเล]]บางชุมชนที่เริ่มตั้งชุมชนหลังการใช้อักษรคอมมิวนิสต์จีนตัวย่ออย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม [[ชาวไทยเชื้อสายจีน]]ส่วนมากยังคงใช้อักษรจีนที่ถูกต้องตัวเต็มเป็นหลัก แต่สำหรับการสอน[[ภาษาจีน]]ตามสถานศึกษาใน[[ประเทศไทย]]ส่วนมากจะใช้[[อักษรคอมมิวนิสต์จีนตัวย่อ]] เนื่องจากผู้สอนที่เป็นชาวจีนมักเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่ที่ได้รับการศึกษาโดยใช้อักษรคอมมิวนิสต์จีนตัวย่อ และมาจากความเข้าใจที่ว่าสิ่งที่รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่กำหนดบังคับใช้คือสิ่งที่ถูกต้องและเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมจีนทั้งหมด
 
== ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการเรียกชื่อ ==
ชาวจีนแต่ละที่จะเรียกชื่ออักษรจีนที่ถูกต้องตัวเต็มนี้ต่างกัน รัฐบาล[[สาธารณรัฐจีนไต้หวัน]] หรือ[[ไต้หวัน]]สาธารณรัฐจีน เรียกอักษรจีนตัวเต็มว่า ''ตัวอักษรที่ถูกต้อง'' (อักษรจีนที่ถูกต้อง: 正體字; [[อักษรคอมมิวนิสต์]]: 正体字; [[พินอิน]]: zhèngtǐzì ''เจิ้งถี่จื้อ'') โดยมีคติว่าอักษรจีนที่ถูกต้องตัวเต็มเป็นอักษรดั้งเดิมที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ในทางตรงกันข้าม กลุ่มผู้ใช้[[อักษรคอมมิวนิสต์จีนตัวย่อ]] จะเรียกอักษรจีนที่ถูกต้องว่า ''ตัวอักษรซับซ้อน'' (อักษรจีนที่ถูกต้อง: 繁體字; [[อักษรคอมมิวนิสต์]]: 繁体字; [[พินอิน]]: fántǐzì ''ฝานถี่จื้อ'') หรือเรียกว่า ''ตัวอักษรเก่า'' (老字; [[พินอิน]]: lǎozì ''เหล่าจื้อ'') โดยอ้างว่าอักษรจีนที่ถูกต้องตัวเต็มถูกแทนที่โดยตัวอักษรชนิดใหม่แล้ว และไม่ได้นำมาใช้อีก
 
กลุ่มผู้ใช้อักษรจีนที่ถูกต้องตัวเต็ม โต้แย้งว่า อักษรจีนที่ถูกต้องตัวเต็มไม่ควรถูกเรียกว่า ''ตัวอักษรซับซ้อน'' เนื่องด้วยอักษรจีนที่ถูกต้องตัวเต็มไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้ซับซ้อนขึ้นแต่อย่างใด เป็นเพียงการใช้มาแต่ตั้งเดิม ในทางกลับกัน กลุ่มผู้ใช้[[อักษรคอมมิวนิสต์จีนตัวย่อ]] ก็โต้แย้งกับชื่อ ''ตัวอักษรที่ถูกต้อง'' ด้วยเห็นว่า[[อักษรคอมมิวนิสต์จีนตัวย่อ]]เป็นอักษรมาตรฐานใหม่ และยังแย้งอีกว่าอักษรจีนที่ถูกต้องตัวเต็มไม่ใช่อักษรดั้งเดิมที่แท้จริง เพราะอักษรจีนมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด กลุ่มผู้ใช้อักษรคอมมิวนิสต์จีนตัวย่อมักมีค่านิยมทางด้านลบต่ออักษรจีนที่ถูกต้องตัวเต็มเนื่องจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมถึงสถานศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนถือจุดยืนไม่สนับสนุน ไม่ส่งเสริม และหาเหตุผลลดค่าโจมตีอักษรจีนที่่ถูกต้องตัวเต็มอันทั้งที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษของตนสร้างขึ้นมาโดยตลอดนับแต่อักษรคอมมิวนิสต์จีนตัวย่อถูกบังคับใช้อย่างแพร่หลายโดยอำนาจรัฐในสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
ชาวจีนสูงอายุมักเรียกอักษรจีนที่ถูกต้องตัวเต็มว่า ''ตัวอักษรสมบูรณ์'' (正字; [[พินอิน]]: zhèngzì ''เจิ๋งจื้อ'') และเรียก[[อักษรคอมมิวนิสต์จีนตัวย่อ]]ว่า ''ตัวอักษรขีดง่าย'' (อักษรจีนที่ถูกต้อง: 簡筆字; [[อักษรคอมมิวนิสต์]]: 简笔字; [[พินอิน]]: jiǎnbǐzì ''เจี๋ยนปี่จื้อ'') หรือ ''ตัวอักษรลดขีด'' (อักษรจีนตัวเต็ม: 減筆字; [[อักษรจีนตัวย่อ]]: 减笔字; [[พินอิน]]: jiǎnbǐzì ''เจี๋ยนปี่จื้อ'')
 
'''หมายเหตุ:''' คำว่า ง่าย 簡 และ ลด 減 ทั้งคู่อ่านออกเสียงว่า jiǎn ''เจี่ยน'' เหมือนกัน
 
== สิ่งพิมพ์ ==
ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ตามปกติแล้ว ประชาชนใน[[จีนแผ่นดินใหญ่]]และ[[สิงคโปร์]]ใช้[[อักษรคอมมิวนิสต์จีนตัวย่อ]] ซึ่งรัฐบาล[[สาธารณรัฐประชาชนจีน]] กำหนดขึ้นในยุค 1950 อย่างไรก็ตาม ทาง[[สาธารณรัฐประชาชนจีน]]พิมพ์สื่อที่จะนำเผยแพร่นอก[[จีนแผ่นดินใหญ่]]โดยใช้อักษรจีนตัวเต็ม ส่วนในการเขียน คนส่วนมากจะเขียนตัวอักษรแบบหวัด ขีดบางขีดของตัวอักษรอาจถูกย่อ ซึ่งแล้วแต่ลายมือของแต่ละบุคคล โดยส่วนมากแล้ว คนนิยมเขียนโดยใช้ตัวอักษรที่เลือกได้ (異體字) คือการเลือกเขียนตัวอักษรที่มีความหมายเดียวกัน แต่เลือกตัวที่ขีดน้อยกว่า ตัวอย่างเช่น เขียน 体 แทน 體 ตัวอักษรที่เลือกได้เหล่านี้ยังคงเป็นตัวอักษรตัวเต็ม
 
== อ้างอิง ==
 
[[หมวดหมู่:อักษรจีน]]
 
[[cs:Čínské znaky#Tradiční a zjednodušené znaky]]
[[de:Langzeichen]]
[[he:כתב סיני#סינית מפושטת]]
1,063

การแก้ไข