ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชุมทางหาดใหญ่ (ภาพยนตร์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ลบ|ไม่มีเนื้อหาและอ้างอิงแน่ชัด}}
{{กล่องข้อมูล ภาพยนตร์
|starring = [[มิตร ชัยบัญชา]] <br> [[ส.อาสนจินดา]] <br> [[เพชรา เชาวราษฎร์]] <br> [[ไอดา หลิน]] <br> [[ปรียา รุ่งเรือง]] <br> [[ทักษิณ แจ่มผล]] <br> [[รุจน์ รณภพ]]
ผู้ใช้นิรนาม