ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิจจสมุปบาท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขของ 1.20.192.69 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย พุทธามาตย์)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{พุทธศาสนา}}
'''"ปฏิจจสมุปบาท'''" (/ปะ-ติด-จะ-สะหฺมุบบาด-มุ-ปะ-บาด/) ({{lang-pi|Paticcasamuppādabali : pa-tid-ja-sa-mu-pa-bath}}; {{lang-sansakit : Pa-tīt-ja-sa|Pratītyasamutpāda-mut-pā-ba-ta}}) เป็นชื่อ[[พระธรรม]]หัวข้อหนึ่งใน[[ศาสนาพุทธ]] เรียกอีกอย่างว่า '''"อิทัปปัจจยตา'''" หรือ '''"ปัจจยาการ'''" เป็นหลักธรรมที่อธิบายถึงการเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกันเหตุปัจจัย, การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้น เช่น ทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัย 12 เรื่องเกิดขึ้นสืบเนื่องกันมาตามลำดับดังนี้ คือ
 
* เพราะ[[อวิชชา]]เป็นปัจจัย [[สังขาร]]จึงมี
328

การแก้ไข