ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปางห้ามสมุทร"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
== ความเชื่อและคตินิยม ==
 
'''* พระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสีทองที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่หน้ากุฏิ [http://www.thailandlet.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=35&No=1437113 พระสำราญ นนฺทสาโร - หลวงปู่หน่อย] (ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ถวาย : นาย ไทยรินทร์ โรจนสุทธิ์) วัดบุณยประดิษฐ์ *'''
 
เป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันจันทร์
ผู้ใช้นิรนาม