ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 26"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 ปีที่แล้ว
# พลเอก หลวงสวัสดิ์สรยุทธ ([[ดล บุนนาค]]) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
# พลตรี [[เฉลิม พงศ์สวัสดิ์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# [[ขุนคงฤทธิศึกษากร ([[ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร)]]) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# นาย[[สุรพงษ์ ตรีรัตน์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ
# นาย[[ยศ อินทรโกมาลย์สุต]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์
56,738

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์