ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม 3 ฤดู คือ
 
1.[[ฤดูร้อน]] เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน
 
2.[[ฤดูฝน]] เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน
 
3.[[ฤดูหนาว]] เดือนตุลาคม ถึง เดือน กุมภาพันธ์
 
=== แหล่งน้ำธรรมชาติ ===
134

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์