ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
=== ลักษณะภูมิอากาศ ===
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม 3 ฤดู คือ
 
1.ฤดูร้อน เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน
 
2.ฤดูฝน เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน
 
3.ฤดูหนาว เดือนตุลาคม ถึง เดือน กุมภาพันธ์
 
134

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์