ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มีทั้งหมด 21 โรงเรียน แบ่งเป็น 2กลุ่ม ดังนี้
==== กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ 1 ====
(เทสบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์-ตำบลหนองแวง-ตำบลแดงใหญ่)
*โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ (ฉลาดราษฎร์บำรุง)
*โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
 
==== กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ 2 ====
(ตำบลทองหลาง-ตำบลกู่สวนแตง-ตำบลหนองเยือง)
*โรงเรียนบ้านทองหลาง
*โรงเรียนวัดชายอรัญ
 
=== โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.) ===
มีเพียง 1 แห่ง คือ
* โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
 
134

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์