ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:SARANPHONG YIMKLAN"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
'''รายชื่อบทความที่มีการเขียนด้วย[[อักษรธรรมล้านนา]]'''[https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9:%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A:Lang-nod]
 
==เครื่องมือที่ใช้ประจำ==
 
===ภาษาไทย-ศัพท์บัญญัติ===
 
[http://rirs3.royin.go.th/coinages/ ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน]
 
[http://rirs3.royin.go.th/ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒]
 
[http://www.royin.go.th/wp-content/uploads/2015/03/2371_6847.pdf หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ]
 
===กฎหมาย===
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp ราชกิจจานุเบกษา]
* [http://61.19.241.70/rkjnew/front/lawlist.aspx ค้นหาข้อมูลกฏหมายรายกลุ่ม/รายหมวดที่มีการจัดหมวดหมู่ไว้แล้ว]
 
===ทางหลวง===
* [http://roadnet.doh.go.th สารสนเทศโครงข่ายทางหลวง]
* [http://maintenance.doh.go.th/ สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง]
 
===เคมี===
* [http://www.iupac.org IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry]
* [http://www.iupac.org/fileadmin/user_upload/news/IUPAC_Periodic_Table-1May13.pdf IUPAC Periodic Table of the Elements]
* [http://old.iupac.org/publications/books/rbook/Red_Book_2005.pdf NOMENCLATURE OF INORGANIC CHEMISTRY IUPAC Recommendations 2005]
* [http://goldbook.iupac.org IUPAC Compendium of Chemical Terminology - the Gold Book]
* [http://www.iupac.org/fileadmin/user_upload/publications/e-resources/ONLINE-IUPAC-GB3-2ndPrinting-Online-Sep2012.pdf Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry (Green Book)]
* [http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/ IUPAC Nomenclature of Organic Chemistry-Blue Book]
 
===ล้านนา===
* [http://art-culture.cmu.ac.th/sites/default/files/cpac/fontlanna/07HowToWriteTheLannaScript2008.pdf แนวทางการเขียนศัพท์วิชาการด้วยอักษรธรรมล้านนา]
* [http://art-culture.cmu.ac.th/sites/default/files/cpac/fontlanna/03HowtoTypingTheLNTilokVer6_00.pdf คู่มือการพิมพ์]
* [http://art-culture.cmu.ac.th/en/fontlanna/ln-tilok สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]
 
 
 
* เช็คไอพี [https://www.iplocation.net/]
 
==เว็บไซต์ของฉัน==
[http://www.researcherid.com/rid/G-2978-2012 ResearcherID]
 
==วางแผนเอาไว้ว่าจะทำ==
===ทางหลวง===
#[[โครงข่ายทางหลวงในภาคเหนือ]]
#[[โครงข่ายทางหลวงในจังหวัดพะเยา]]
#[[โครงข่ายทางหลวงในจังหวัดลำปาง]]
#[[โครงข่ายทางหลวงในจังหวัดแพร่]]
#[[โครงข่ายทางหลวงในจังหวัดน่าน]]
 
===บทความเกี่ยวกับเคมี===
 
#[[วาเนเดต]]
#[[พอลิออกโซแคตไอออน]]
 
===โครงการเขียนชื่อบ้านนามเมืองในภาคเหนือด้วยอักษรธรรมล้านนา===
 
เนื่องจากภาษาล้านนา หรือ[[ภาษาไทยถิ่นเหนือ]]ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ภาษานี้ยังเป็นภาษาที่ถูกใช้ทั่วไปในการสื่อสารและการออกเสียงแตกต่างไปจากการเขียนสะกดด้วยภาษาไทยกลาง ดังนั้น จึงเขียนชื่ออำเภอและชื่อจังหวัดต่างๆในภาคเหนือด้วยอักษรธรรมล้านนา
 
'''รายชื่อบทความที่มีการเขียนเป็นภาษาล้านนา'''[https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9:%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A:Lang-nod]
 
==เครื่องมือที่ใช้ประจำ==
2,244

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์