ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิชา การพิศิษฎ์"

(ย้ายป้ายโครงการวิกิประเทศไทยไปหน้าพูดคุย)
หลังจากนั้นต่อมาได้ลาออกจากหน้าที่ครู ไปศึกษาต่อที่[[กรุงเทพฯ]] เป็นนักเรียนในบำรุงของ[[กระทรวงศึกษาธิการ]] ตอนแรกได้เข้าเรียนชั้นประโยคครูประถมปีที่ 1 ณ โรงเรียน ฝึกหัดครูประถม[[วัดบวรนิเวศน์วิหาร]] เรียนอยู่จนเกือบจะจบเทอมต้น ก็ทราบว่าผู้ที่สอบไล่ชั้นมัธยมปีที่ 6 มีสิทธิ์ที่จะเรียนชั้นประโยค ครูมัธยม จึงได้ร้องเรียนต่อกระทรวง และได้รับอนุญาตให้ย้ายไป เรียนชั้นมัธยมปีที่ 7 ณ [[โรงเรียนสวนกุหลาบ]] เรียนอยู่ที่นี้จนถึง ปี[[พ.ศ. 2464]] ก็สอบไล่ชั้นมัธยมปีที่ 8 ได้ และได้ออกมาเป็นครูที่โรงเรียนฝึกหัดครูวัดบวรนิเวศน์ ไม่ได้รับเงินเดือน ได้แต่เบี้ยเลี้ยงนักเรียน ฝึกหัดครูเดือนละ 15 บาท
 
ครั้นถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2464 จึงได้รับบรรจุในอัตราเงินเดือนเดือนละ 80 บาทเต็มตามประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม ในปีเดียวกันได้ย้ายไปเป็นครูประจำมณฑล สุราษฎร์ธานี ปี [[พ.ศ. 2467]] ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ประจำจังหวัด หลังสวน ปี [[พ.ศ. 2475]] ย้ายไปเป็น ครูประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช "'''มหาวชิราวุธ'''" ปี [[พ.ศ. 2476]] ย้ายกลับมาเป็นครูที่โรงเรียน ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี [[พ.ศ. 2480]] ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่โรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี และในปี [[พ.ศ. 2499]] ได้ดำรง ตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
วิชา การพิศิษฎ์ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น '''ขุนวิชาการพิศิษฎ์''' เมื่อวันที่ [[9 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2472]] แต่ได้กราบถวายบังคมลาออกจากบรรดาศักดิ์เมื่อ วันที่ [[4 เมษายน]] [[พ.ศ. 2485]] หลังจากออกจากราชก่อนเกษียณอายุ ในวันที่ [[1 มกราคม]] [[พ.ศ. 2500]] แล้วได้เข้าทำงานเป็นผู้จัดการธนาคารมณฑล สาขาสุราษฎร์ธานีอยู่ระยะหนึ่ง แต่ด้วยใจรักความเป็นครูได้สละเวลาไปช่วยสอนวิชา[[ภาษาอังกฤษ]]แก่นักเรียนโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ของอาจารย์มานิดา การพิศิษฎ์ ซึ่งเป็นน้องสาวตลอดมาจนสอนไม่ไหวจึงหยุดสอน พักผ่อนในบั้นปลายของชีวิตอย่างเงียบ ๆ ที่บ้าน