ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
==พิธีเปิด==
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 "สุพรรณบุรีเกมส์" ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี
พิธีการและการแสดง จำนวน 7 ชุด ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 "เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ"
ชุดที่ 2 "คืนวันศักดิ์ศรีการกีฬา"
ชุดที่ 3 "วันเวลาแห่งจินตนาการ"
ชุดที่ 4 "ธ บันดาล แผ่นดินทอง"
ชุดที่ 5 "ผองผู้กล้าสู่อนาคต"
ชุดที่ 6 "เกียรติยศแห่งไฟฝัน"
ชุดที่ 7 "เรืองอนันต์สุพรรณบุรีเกมส์"
 
==พิธีปิด==
5

การแก้ไข