ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอไพรบึง"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
# [[โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์]] ตั้งอยู่ที่บ้านหัวช้าง ตำบลสำโรงพลัน
# [[โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม]] ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนปูน
# [[โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา]] ตั้งอยู่ภายในวัดบ้านไพรบึง เขตเทศบาลตำบลไพรบึง
# [[โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไพรบึง]] ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลไพรบึง
 
5

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์