ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงพาณิชย์ (ประเทศไทย)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบหมวดหมู่:เศรษฐกิจไทย; เพิ่มหมวดหมู่:เศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย[[วิกิพีเดีย:ฮอทแคต|ฮอทแ...)
| รัฐมนตรี10_ชื่อ =
| รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า1_ชื่อ = [[ชุติมา บุณยประภัศร]]
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ปลัดกระทรวง
| หัวหน้า2_ชื่อ = วุฒิชัย ดวงรัตน์
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า3_ชื่อ = อุรวี เงารุ่งเรือง
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า4_ชื่อ = สมชาติ สร้อยทอง
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า5_ชื่อ = ว่างกุลณี อิศดิศัย
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองปลัดหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
| หัวหน้า6_ชื่อ = กุลณีบุณยฤทธิ์ อิศดิศัยกัลยาณมิตร
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง = หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก
| หัวหน้า7_ชื่อ = บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
| หัวหน้า7_ตำแหน่ง = เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก
| หัวหน้า8_ชื่อ = วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
| หัวหน้า8_ตำแหน่ง = ที่ปรึกษาการพาณิชย์
| หัวหน้า9_ชื่อ =
| หัวหน้า9_ตำแหน่ง =
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์