ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
เมื่อมีการหยอดเหรียญเข้าตู้
# ตรวจสอบจำนวนเหรียญและชนิดของเหรียญ อิร์ๆ
# แสดงผลชนิดของน้ำที่สามารถเลือกซื้อได้ งุงิ
# ตรวจสอบจำนวนน้ำกระป๋องที่มีอยู่ในตู้
# รับผลการเลือกชนิดน้ำ
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์