ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำนวย ปะติเส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม]]
[[หมวดหมู่:คณะที่ปรึกษาประจำคณะรักษาความสงบแห่งชาติ]]
[[หมวดหมู่:พรรคประชาธิปัตย์]]
[[หมวดหมู่:อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์]]
ผู้ใช้นิรนาม