ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไซยาโนแบคทีเรีย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
({{รวม}})
{{Taxobox
{{รวม|สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน}}
|name = Cyanobacteria
{{ต้องการอ้างอิง}}
|fossil range = {{long fossil range|3500|0}}
'''ไซยาโนแบคทีเรีย''' เป็นสิ่งมีชีวิตแรกของโลก มีลักษณะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
|image = Tolypothrix (Cyanobacteria).JPG
|image_width = 240px
|image_caption = ''Tolypothrix'' sp.
|domain = [[Bacteria]]
|regnum = [[Bacteria|Eubacteria]]
|phylum = '''Cyanobacteria'''
|phylum_authority = [[Roger Stanier|Stanier]], 1973
|subdivision_ranks = Orders<ref name="Komárek">{{cite journal | author = Komárek J, Kaštovský J, Mareš J, Johansen JR. | year = 2014 | title = Taxonomic classification of cyanoprokaryotes (cyanobacterial genera) 2014, using a polyphasic approach | url = http://www.preslia.cz/P144Komarek.pdf | journal = Preslia | volume = 86 | pages = 295–335 }}</ref>
|subdivision = The taxonomy is currently under revision<ref name="Cyanophyceae cladistics">{{cite web |title=Cyanophyceae |url=http://www.accessscience.com/content/Cyanophyceae/175300 |work=Cyanophyceae |publisher=Access Science |accessdate=21 April 2011}}</ref><ref>
{{cite journal
|author=Ahoren Oren
|year=2004
|title=A proposal for further integration of the cyanobacteria under the Bacteriological Code
|journal=Int. J. Syst. Evol. Microbiol.
|volume=54
|pages=1895–1902
|doi=10.1099/ijs.0.03008-0
|pmid=15388760
|issue=Pt 5
}}
</ref>
* [[Chroococcales]]
* [[Chroococcidiopsidales]]
* [[Gloeobacterales]]
* [[Nostocales]]
* [[Oscillatoriales]]
* [[Pleurocapsales]]
* [[Spirulinales]]
* [[Synechococcales]]
|synonyms =
*Myxophyceae <small>Wallroth, 1833</small>
*Phycochromaceae <small>Rabenhorst, 1865</small>
*Cyanophyceae <small>Sachs, 1874</small>
*Schizophyceae <small>Cohn, 1879</small>
*Cyanophyta <small>Steinecke, 1931</small>
*Oxyphotobacteria <small>Gibbons & Murray, 1978</small>
}}
 
'''ไซยาโนแบคทีเรีย''' หรือ '''สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน''' (blue-green algae หรือ cyanobacteria) จัดอยู่ในไฟลัม '''Cyanobacteria''' ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้<ref>{{cite web |first=brs |title=Life History and Ecology of Cyanobacteria |url=http://www.ucmp.berkeley.edu/bacteria/cyanolh.html |publisher=University of California Museum of Paleontology|accessdate=17 July 2012}}</ref> สาหร่ายชนิดนี้มีโครงสร้างของนิวเคลียสคล้ายคลึงกับนิวเคลียสของแบคทีเรีย และบางชนิดยังมีคุณสมบัติตรึงไนโตรเจนในอากาศได้ นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติทางชีวเคมีคล้ายแบคทีเรียด้วย แต่ต่างจากแบคทีเรีย เพราะสาหร่ายชนิดนี้มีคลอโรฟิลล์เอ และมีการปล่อยออกซิเจนออกสู่สิ่งแวดล้อมจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งไม่พบในแบคทีเรีย
==ข้อมูล==
ไซยาโนแบคทีเรีย เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว รูปแบบโครงสร้างเซลล์มีสารพันธุกรรมทั้งตัวและไม่มีเยื่อหุ้มนิวนิวเคลียส ([[โพรคาริโอต]]) ทำให้สามารถเจริญแบบเพิ่มจำนวนได้โดยการแบ่งตัว เนื่องจากโลกยังร้อนจัด ไม่ออกซิเจน มีแต่คาร์บอนไดออกไซด์ สารประกอบจำพวก ไนโตเจน มีเทน แอมโมเนีย
 
ไซยาโนแบคทีเรีย เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว รูปแบบโครงสร้างเซลล์มีสารพันธุกรรมทั้งตัวและไม่มีเยื่อหุ้มนิวนิวเคลียส ([[โพรคาริโอต]]) ทำให้สามารถเจริญแบบเพิ่มจำนวนได้โดยการแบ่งตัว เนื่องจากโลกยังร้อนจัด ไม่ออกซิเจน มีแต่คาร์บอนไดออกไซด์ สารประกอบจำพวก ไนโตเจน มีเทน แอมโมเนีย ไซยาโนแบคทีเรีย สามารถปรับตัวได้สูงมากโดยการ สร้างเมือกห่อหุ้มเซลล์ และในเซลล์จะมีถุงลมเพือเพิ่มการพยุงตัว หาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์แสง มีเม็ดสีช่วยในการต่อต้านแสงอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ และเริ่มสังเคราะห์ด้วยแสง เกาะอาศํยอยู่บน[[สโตรมาโตไลต์]] ทั่วไปบริเวณชายฝั่งทะเลสมัยพัฒนาเป็นสิ่งมีชีวิต
==การดำรงชีวิต==
ไซยาโนแบคทีเรีย สามารถปรับตัวได้สูงมากโดยการ สร้างเมือกห่อหุ้มเซลล์ และในเซลล์จะมีถุงลมเพือเพิ่มการพยุงตัว หาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์แสง มีเม็ดสีช่วยในการต่อต้านแสงอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ และเริ่มสังเคราะห์ด้วยแสง
 
==ถิ่นที่อยู่==
เกาะอาศํยอยู่บน[[สโตรมาโตไลต์]] ทั่วไปบริเวณชายฝั่งทะเลสมัยพัฒนาเป็นสิ่งมีชีวิต
 
==ประเภท==
===การดำรงชีวิต===
#สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินพวกที่ดำรงชีวิตอยู่อย่างอิสระ : 1; Anabaena sp. (www.intranet.dalton.org/), 2; Nostoc sp. (www.recursos.cnice.mec.es/):พวกที่ดำรงชีวิตอยู่อย่างอิสระ (Free-living cyanobacteria) กลุ่มนี้จะตรึงไนโตรเจนจากบรรยากาศมาเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแอมโมเนีย และมี enzyme ที่ช่วยในการเปลี่ยนแอมโมเนียไปเป็น glutamine คือ glutamate dehydrogenase (GDH) และ glutamine synthase (GS) - glutamate synthase (GOGAT) จากนั้นเปลี่ยนให้เป็น glutamine แล้วจึงส่งไปยังเซลล์ข้างเคียง (vegetative cell) เช่น Nostoc sp. และ Anabaena sp. เป็นต้น
#สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินพวกที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น : 1; Nostoc sp. กับ ปรง (www.botany.hawaii.edu), 2; lichen (www.adventurist.net):พวกที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น (Symbiotic cyanobacteria) กลุ่มนี้จะสามารถอยู่ร่วมกันได้กับพืช, สัตว์ และเชื้อรา มีทั้งที่เป็น endophytic และ ectophytic cyanobacteria เช่น Anabaena azollae กับ แหนแดง, Nostoc sp. กับ ปรง และ lichenไลเคนส์ เป็นต้น
== อ้างอิง ==
 
{{ต้องการรายการอ้างอิง}}
[[หมวดหมู่:แบคทีเรีย]]
{{โครงชีววิทยา}}

รายการนำทางไซต์