ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟธนบุรี"

 
=== เที่ยวไป ===
* รถธรรมดาขบวนที่ 255 ธนบุรี - {{สรฟ|หลังสวน}}
* รถธรรมดาขบวนที่ 257 ธนบุรี - {{สรฟ|น้ำตก}}
* รถธรรมดาขบวนที่ 259 ธนบุรี - {{สรฟ|น้ำตก}}
* รถชานเมืองขบวนที่ 351 ธนบุรี - {{สรฟ|ราชบุรี}}
* รถเร็วชานเมืองขบวนที่ 177919 ธนบุรี - {{สรฟ|หลังสวนศาลายา}} (เดินวันละ 5 เที่ยว)
* รถชานเมืองที่ 919 ธนบุรี- {{สรฟ|ศาลายา}} (เดินวันละ 5 เที่ยว)
 
=== เที่ยวกลับ ===
* รถเร็วชานเมืองขบวนที่ 178352 {{สรฟ|หลังสวน}}ราชบุรี - ธนบุรี
* รถชานเมืองธรรมดาขบวนที่ 352260 {{สรฟ|ราชบุรี}}น้ำตก - ธนบุรี
* รถธรรมดาขบวนที่ 260254 {{สรฟ|น้ำตก}}หลังสวน - ธนบุรี
* รถธรรมดาขบวนที่ 254258 {{สรฟ|หลังสวน}}น้ำตก - ธนบุรี
* รถธรรมดาชานเมืองขบวนที่ 258920 {{สรฟ|น้ำตก}}ศาลายา - ธนบุรี (เดินวันละ 5 เที่ยว)
* รถชานเมืองที่ 920 {{สรฟ|ศาลายา}} -ธนบุรี (เดินวันละ 5 เที่ยว)
 
=== ขบวนรถที่เคยให้บริการ ===
 
ขบวน* รถธรรมดาขบวนที่ 251/252 ธนบุรี - {{สรฟ|ประจวบคีรีขันธ์}} - ธนบุรี ได้มีการเปลี่ยนย้ายสถานีต้นทาง-ปลายทางจากธนบุรีเป็น {{สรฟ|ไปยังชุมทางบางซื่อ}}เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555
* รถเร็วขบวนที่ 177/178 ธนบุรี - หลังสวน - ธนบุรี ยกเลิกการเดินรถเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม