ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โซเดียม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(183.88.92.46)
== การใช้ประโยชน์ ==
* ใช้ประโยชน์ในด้านสมบัติทางกายภาพ
ของโซเดียมเป็น โลหะตัวนำความร้อนและไฟฟ้าที่ดี โลหะบางชนิดนำความร้อนได้ดีกว่าNa ได้แก่ เงิน ทอง อะลูมินัม และทองคำ เป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchange medium) เป็นตัวหล่อเย็นในปฏิกรณ์นิวเคลียร<ref>http://chemical1a.blogspot.com/2009/06/blog-post_3634.html</ref>
* ใช้ประโยชน์ในด้านสมบัติทางเคมี
ใช้เตรียมสารเคมีของโซเดียม เช่น เตรียมโซเดียมเปอร์ออกไซด์ (Na2O2) เป็นตัวฟอกสี โซเดียมไฮไดรด์ (NaH) เตรียมเตตระเมทิลเลด [(CH3)4Pb], เตตระเอทิลเลด [(C2H5)4Pb] เพื่อใช้เติมใส่แก๊สโซลีนเพื่อเพิ่มเลขออกเทนของน้ำมันแก๊สโซลีน ใช้เป็นตัวรีดิวซ์และเป็นตัวเร่งในปฏิกิริยา ใช้ในเตรียมสารอินทรีย์ของโซเดียม<ref>http://chemical1a.blogspot.com/2009/06/blog-post_3634.html</ref>
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์