ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติเช็กเกีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
== ธงประธานาธิบดี ==
{{Infobox flag
| Name = ธงประธานาธิบดี
| Name = Standard of the President
| Image = Flag_of_the_president_of_the_Czech_Republic.svg
| Proportion = 1:1
ผู้ใช้นิรนาม