ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
เป็นลำดับขั้นรองลงมาจากชนิดย่อย (สปีชีส์ย่อย) เช่นเดียวกันแต่'''ไม่ใช้ภาษาละติน''' ใช้เขียนต่อท้ายชื่อทวินาม และมีคำว่า พันธุ์ (var.) เช่นเดียวกัน โดยชื่อสิ่งมีชีวิตนั้นยังคงเป็นลักษณะของชื่อทวินามเหมือนเดิม เช่น [[ส้มวาเลนเซีย]] (''Citrus sinensis'' var. Valencia) กรณีที่เป็นพันธุ์ผสมตามธรรมชาติก็ใช้ var. แบบเดียวกัน [[มะพร้าวสวีลูกผสม 1]] (''Cocos nucifera'' var. Swee1) แต่หากเป็นพันธุ์ผสมแบบปรับปรุงสายพันธุ์จะใช้ตัวย่อ cv. (Cultivated Variety) เช่น [[ข้าวขาวดอกมะลิ 105]] (''Oryza sativa'' L. cv. Khao Dowk Mali 105 หรือ ''Oryza sativa'' cv. KDML 105) และการผสมข้ามสายพันธุ์จะใช้คำกำกับว่า Hybrid และใช้[[อัญประกาศเดี่ยว]]กำกับชื่อพันธุ์ เช่น บัวศรีวิชัย (''Nymphaea'' Hybrid 'Srivijaya')
 
=== รูป ===
'''รูป''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]: Forma) ใช้กับพืช เป็นลำดับขั้นต่ำที่ต่ำที่สุด แสดงถึงลักษณะที่แปรผันของลักษณะสัณฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ในพืชแต่ละต้นของประชากรหนึ่งๆ เช่น สีดอก สีผล สีที่เปลี่ยนไปเนื่องจากการผ่าเหล่า และมักใช้เป็นคำนำหน้าคำเดิม ตัวอย่างลักษณะสีผล เช่น Red Jonathan, Red Bartlett, Red Delicious, Golden Delicious
 
23,437

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์