ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟท่านาแล้ง"

===เที่ยวล่อง===
{{เริ่มตารางเวลารถไฟ|ท่านาแล้ง}}
{{ท914|10.45ต้นทาง}}
{{ท918|17.00ต้นทาง}}
{{จบตารางเวลารถไฟ}}
 
===เที่ยวขึ้น===
{{เริ่มตารางเวลารถไฟ|ท่านาแล้ง}}
{{ท913|10.15ปลายทาง}}
{{ท917|16.15ปลายทาง}}
{{จบตารางเวลารถไฟ}}
 
ผู้ใช้นิรนาม