ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาสมุทร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''มหาสมุทร''' ({{lang-en|ocean}}) เป็นผืนน้ำ[[ทะเล]]ขนาดใหญ่เชื่อมต่อกัน และครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3 ใน 4 (71%) ของพื้นผิว[[โลก]] แบ่งออกเป็นมหาสมุทรเรียงตามลำดับขนาดจากมากไปน้อยได้แก่ 5[[มหาสมุทรแปซิฟิก]] [[มหาสมุทรโดยใช้แอตแลนติก]] [[ทวีปมหาสมุทรอินเดีย]] [[มหาสมุทรใต้]] และ[[กลุ่มเกาะมหาสมุทรอาร์กติก]]ขนาดใหญ่เป็นแนวแบ่ง ดังนี้คำว่า ''sea'' หรือ''[[ทะเล]]'' บางครั้งใช้แทนคำว่า "ocean" หรือ "มหาสมุทร" ใน[[ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน]]ได้ แต่หากเจาะจงการพูดแล้ว sea คือแหล่งน้ำเค็ม (ส่วนหนึ่งของมหาสมุทร) ส่วนที่มีพื้นที่ติดพื้นดิน
 
* [[มหาสมุทรอาร์กติก]]
* [[มหาสมุทรแอตแลนติก]]
* [[มหาสมุทรอินเดีย]]
* [[มหาสมุทรแปซิฟิก]]
* [[มหาสมุทรใต้]] — ในบาง[[ภูมิภาค]]และบาง[[วัฒนธรรม]] รวมทั้ง[[อเมริกาเหนือ]]และ[[ทวีปยุโรป]]ส่วนใหญ่ มหาสมุทรใต้ไม่ถือเป็นมหาสมุทร แต่เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของ 3 มหาสมุทร คือ มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิก
 
มหาสมุทรทั่วโลกมีพื้นที่รวม 361 ล้าน[[ตารางกิโลเมตร]] ปริมาตร 1,370 ล้าน[[ลูกบาศก์กิโลเมตร]] มีความลึกเฉลี่ย 3,790 [[เมตร]] ไม่นับรวมทะเลที่ไม่เชื่อมต่อกับมหาสมุทร อาทิ [[ทะเลแคสเปียน]]
17,932

การแก้ไข